quà tặng ấn tượng cho tân gia

Bộ bát đĩa mâm 10 người ăn

Bộ ấm chén sứ tro xương

Bộ ly vang pha lê không chì

Bộ cốc bình rượu mạnh pha lê

Bình hoa cao cấp