Chiến dịch quảng cáo nhãn hàng Luminarc : Tháng 10 năm 2009

Chiến dịch quảng cáo nhãn hàng Luminarc : Tháng 10 năm 2009

Tháng 9-2009, đại diện tập đoàn ARC INTERNATIONAL và công ty Thái Dương Gia đã thảo luận về chiến dịch quảng cáo mới nhằm quảng bá mạnh mẽ hơn nữa nhãn hàng Luminarc tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh và phát triển thị trường Luminarc tại Việt Nam, Thái Dương Gia và ARC đã kêt hợp chặt chẽ với nhau và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh và cách quản lý quảng bá hình ảnh nhãn hàng Luminarc. Chiến dịch kéo dài từ tháng 10-2009 đến hết tháng 3 năm 2010.

1. Hình ảnh nhãn hàng Luminarc tại các hệ thống siêu thị:

st 04
Hình ảnh nhãn hàng Luminarc tại các hệ thống siêu thị
st 05
Hình ảnh nhãn hàng Luminarc tại các hệ thống siêu thị
st 07
Hình ảnh nhãn hàng Luminarc tại các hệ thống siêu thị
st 06
Hình ảnh nhãn hàng Luminarc tại các hệ thống siêu thị
st 01
Hình ảnh nhãn hàng Luminarc tại các hệ thống siêu thị
st 02
Hình ảnh nhãn hàng Luminarc tại các hệ thống siêu thị
st 03
Hình ảnh nhãn hàng Luminarc tại các hệ thống siêu thị
st 08
Hình ảnh nhãn hàng Luminarc tại các hệ thống siêu thị

2. Hình ảnh nhãn hàng Luminarc tại các cửa hàng bán lẻ:

ch 01
Hình ảnh nhãn hàng Luminarc tại các cửa hàng bán lẻ
ch 02
Hình ảnh nhãn hàng Luminarc tại các cửa hàng bán lẻ
ch 03
Hình ảnh nhãn hàng Luminarc tại các cửa hàng bán lẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.