Tự Giới Thiệu Thư Chào Giám Đốc
Các Mốc Thời Gian Đại Lý Phân Phối
Sở Hữu Trí Tuệ Bảo Vệ Người Tiêu Dùng

BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

VĂN BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHÂM

Khách hàng quyết định lựa chọn mua hàng vào những sản phẩm có thuộc tính phù hợp với sở thích, nhu cầu và khả năng, điều kiện sử dụng của mình. Họ so sánh các sản phẩm cùng loại và lựa chọn loại hàng nào có những thuộc tính kinh tế – kỹ thuật thỏa mãn những mong đợi của họ ở mức cao hơn. Bởi vậy sản phẩm có các thuộc tính chất lượng cao là một trong những căn cứ quan trọng cho quyết định mua hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Mỗi sản phẩm có rất nhiều các thuộc tính chất lượng khác nhau. Các thuộc tính này được coi là một trong những yếu tố cơ bản tạo nên lợi thế cạnh tranh của mỗi doanh nghiêp.

Khách hàng quyết định lựa chọn mua hàng vào những sản phẩm có thuộc tính phù hợp với sở thích, nhu cầu và khả năng, điều kiện sử dụng của mình. Họ so sánh các sản phẩm cùng loại và lựa chọn loại hàng nào có những thuộc tính kinh tế – kỹ thuật thỏa mãn những mong đợi của họ ở mức cao hơn. Bởi vậy sản phẩm có các thuộc tính chất lượng cao là một trong những căn cứ quan trọng cho quyết định mua hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. (Trich dẫn)

Một số định nghĩa về chất lượng thường gặp :

1- ”Chất lượng là mức phù hợp của sản phẩm đối với yêu cầu của người tiêu dùng” (European Organization for Quality Control)

2- “Chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu” (Philip B. Crosby)

3- ”Chất lượng là tập hợp các đặc tính của một thực thể tạo cho thực thể đó khả năng thỏa mãn những nhu cầu đã nêu ra và nhu cầu tiềm ẩn” (ISO 8402) ( thực thể trong định nghĩa trên được hiểu là sản phẩm theo nghĩa rộng).

Trên thực tế, nhu cầu có thể thay đổi theo thời gian, vì thế, cần xem xét định kỳ các yêu cầu chất lượng để có thể bảo đảm lúc nào sản phẩm của doanh nghiệp làm ra cũng thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng. Các nhu cầu thường được chuyển thành các đặc tính với các tiêu chuẩn nhất định. Nhu cầu có thể bao gồm tính năng sử dụng, tính dễ sử dụng, tính sẵn sàng, độ tin cậy, tính thuận tiện và dễ dàng trong sửa chữa, tính an toàn, thẩm mỹ, các tác động đến môi trường.

Chất lượng sản phẩm có thể được hiểu như sau :”Chất lượng sản phẩm là tổng hợp những chỉ tiêu, những đặc trưng của sản phẩm thể hiện mức thỏa mãn những nhu cầu trong những điều kiện tiêu dùng xác định. Một cách tổng quát, chúng ta có thể hiểu chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu. Sự phù hợp nầy phải được thể hiện trên cả 3 phương diện , mà ta có thể gọi tóm tắt là 3P, đó là :

1. Performance hay Perfectibility: hiệu năng, khả năng hoàn thiện.

2. Price: giá thỏa mãn nhu cầu.

3. Punctuallity: đúng thời điểm. (Trich dẫn)

Chất lượng không chỉ là một đặc tính đơn lẻ mà toàn bộ tất cả các đặc tính quyết định mức độ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. (Trich dẫn)

Ngày nay xu hướng sản phẩm hàng hoá là thân thiện môi trường và là không còn điều mới mẻ đối với mọi người. Đây là kết quả sự kết tinh của nhiều tiến bộ khoa học và là những sản phẩm cho tương lai. Các sản phẩm không gây ô nhiễm môi trường và có lợi cho sức khoẻ con người.

Đối với các sản phẩm bao bì thực phẩm (bát đĩa và các dụng cụ đựng thức ăn bằng thuỷ tinh hoặc gốm sứ đều được coi là bao bì thực phẩm) không nằm ngoài sự kiểm soát của kỹ thuật và công nghệ.

Với các yêu cầu kỹ thuật cao và đòi hỏi của người tiêu dùng về chất lượng hàng hoá, tuân thủ theo pháp luật, mỗi lần nhập khẩu hàng hoá chúng tôi đều kiểm định chất lượng hàng hoá tại Trung tâm kỹ thuật 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam. Đồng thời chúng tôi cũng yêu cầu các nhà sản xuất xuất trình kiểm định chất lượng hàng hoá tại các nước sở tại khi bán hàng cho chúng tôi.

Dưới đây là một số giấy chứng nhận đạt chất lượng hàng hoá nhập khẩu của chúng tôi đã thực hiện.

CÁC XÁC NHẬN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM