Tự Giới Thiệu Thư Chào Giám Đốc
Các Mốc Thời Gian Đại Lý Phân Phối
Sở Hữu Trí Tuệ Bảo Vệ Người Tiêu Dùng

BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Tự công bố chất lượng hàng hóa: Sản phẩm pha lê Ba Lan, Nhãn hàng KROSNO

Công ty cổ phần Thái Dương Gia chúng tôi luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Lần tự công bố chất lượng hàng hóa nhập khẩu lần này, chúng tôi đã lựa chọn Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và kiểm tra chất lượng sản phẩm công nghệ cao tiến hành kiểm tra và kết quả được đăng tải dưới đây.

Binh lo pha le Krosno-1
Binh lo pha le Krosno-2
Binh lo pha le Krosno-3