Tự Giới Thiệu Thư Chào Giám Đốc
Các Mốc Thời Gian Đại Lý Phân Phối
Sở Hữu Trí Tuệ Bảo Vệ Người Tiêu Dùng

BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Tự công bố chất lượng hàng hóa: Bát và đĩa nhãn hàng HANKOOK

Công ty cổ phần Thái Dương Gia chúng tôi luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Lần tự công bố chất lượng hàng hóa nhập khẩu lần này, chúng tôi đã lựa chọn Trung Tâm Kỹ Thuật Đo Lường Chất Lượng I, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng kiểm tra và kết quả được đăng tải dưới đây.

CÔNG BỐ BÁT HANKOOK HAN QUOC-1
CÔNG BỐ BÁT HANKOOK HAN QUOC-2
CÔNG BỐ BÁT HANKOOK HAN QUOC-3
CÔNG BỐ BÁT HANKOOK HAN QUOC-4
CÔNG BỐ ĐĨA HANKOOK HAN QUOC-1
CÔNG BỐ ĐĨA HANKOOK HAN QUOC-2
CÔNG BỐ ĐĨA HANKOOK HAN QUOC-3
CÔNG BỐ ĐĨA HANKOOK HAN QUOC-3
CÔNG BỐ ĐĨA HANKOOK HAN QUOC-4