Vận chuyển Bảo mật thông tin bảo hành
Hướng dẫn mua hàng Thanh toán
Vận chuyển Chính sách đổi hàng
Bảo mật thông tin bảo hành

BẢO HÀNH

Chúng tôi sẽ tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Thời gian trả lời khiếu nại là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.